OLBAMED
ul. Zwycięstwa 8
42-700 Lubliniec
Tel. 662 596 888'; $konf_firma_nazwa = 'Laboratorium Protetyki Stomatologicznej OLBAMED'; $konf_firma_ulica = 'ul. Zwycięstwa 8'; $konf_firma_kod = '42-700'; $konf_firma_miasto = 'Lubliniec'; $konf_firma_wojewodztwo = 'śląskie'; $konf_firma_telefon = '662596888'; $konf_firma_mail = 'biuro@olbamed.pl'; $konf_konto = ''; $konf_from = 'OLBAMED Laboratorium Protetyki Stomatologicznej'; $konf_bokmail = 'biuro@olbamed.pl'; $konf_kopia_mail = 'biuro@olbamed.pl'; $konf_kopia_tab = '12'; $konf_live_site = 'https://www.olbamed.pl'; //ustawienia podstawowe------------------------------------------------- $konf_host = 'sql13.lh.pl'; $konf_user_adm = 'olbanet'; $konf_password_adm = 'TQ#$%Y5gqq4#'; $konf_user_us = 'olbanet'; $konf_password_us = 'TQ#$%Y5gqq4#'; $konf_db = 'olbanet_pro2'; $konf_phpmyadmin = 'https://phpmyadmin13.lh.pl'; $konf_secret = 'D;#g2gAUI4t@*5t&11'; $konf_absolute_path = ''; $konf_day_left = '7'; $konf_rej_potw = '0'; $konf_rejestracja = '0'; $konf_komentarz = '0'; $konf_komentarz_akt = '1'; $konf_komentarz_kto = '1'; $konf_adminmail = 'mirk@o2.pl'; $konf_offline_message = 'Przepraszamy. Witryna jest chwilowo niedostępna z powodu prac konserwacyjnych.
Zapraszamy wkrótce.'; $konf_error_message = '

Wystąpił błąd.

Witryna jest chwilowo niedostępna z powodu prac konserwacyjnych.
Prosimy o ponowne sprawdzenie strony za chwilę.
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy wkrótce.

'; $konf_pass_gen = '8'; $konf_jezyk = 'PL'; $konf_waluta = 'zł'; $konf_prefix = 'PROFORMA-'; $konf_fak_nr = '1'; $konf_subfix = '/'; $konf_subfix2 = '/'; $konf_postfix = ''; $konf_fak_licz = '0'; $konf_fak_termin = '14'; $konf_fak_osoba = 'Właściciel sklepu'; $konf_fak_miejsce = 'Lubliniec'; //ustawienia smtp---------------------------------------------------- $konf_silnik_mail = '0'; $konf_smtp_mail = ''; $konf_smtp_host = ''; $konf_smtp_port = '587'; $konf_smtp_login = ''; $konf_smtp_pass = ''; $konf_newsletter_godzina = '3000'; $konf_newsletter_ilosc = '300'; //ustawienia wygladu---------------------------------------------------- $konf_list_limit_aktu = '12'; $konf_list_limit = '12'; $konf_list_limit_panel = '50'; $konf_limit_pasek = '3'; //ustawienia galerii---------------------------------------------------- //miniaturki $konf_wys_m = '420'; $konf_szer_m = '420'; $konf_jakosc_m = '70'; //normalne $konf_wys_n = '800'; $konf_szer_n = '800'; $konf_jakosc_n = '70'; //wielkie $konf_wys_w = '1400'; $konf_szer_w = '1400'; $konf_jakosc_w = '70'; $konf_katalog_n = '/home/platne/olbanet/public_html/olbamed/zdjecia/'; $konf_waga_zdj='25824320'; $konf_poz_znak= '0'; $konf_znak= ''; $konf_logo= '53cbaf-olbamed_pelne_03.jpg'; $konf_katalog_z='/home/platne/olbanet/public_html/olbamed/pliki/'; $konf_katalog_z2='/home/platne/olbanet/public_html/olbamed/pliki_dod/'; $konf_katalog_fak='/home/platne/olbanet/public_html/olbamed/faktury-2a3t56/'; $konf_typ_zal='pdf|mp3|xls|doc|docx|xls|xlsx|zip|rar|csv|ppt|pptx|svg|jpg|jpeg'; $konf_waga_zal='150000000'; $konf_prefiks_plik='1'; //ustawienia kopii zapasowych------------------------------------------- $konf_kopie_ilosc = '14'; $konf_kopie_h = '4:00'; $konf_kopie_kat = '/home/platne/olbanet/public_html/olbamed/edycja/kopie_bazy/'; $konf_kopie_kat_tym = '/home/platne/olbanet/public_html/olbamed/edycja/kopie_bazy/tymczasowe/'; $konf_export_prod = '/home/platne/olbanet/public_html/olbamed/eksport_produktow/'; //ustawienia htaccess--------------------------------------------------- $konf_lifetime = '1800'; $konf_session_life_admin = '1800'; $konf_session_type = '0'; $konf_block_time = '30'; $konf_log_limit = '5'; //ustawienia meta tagow------------------------------------------------- $konf_sitename = 'Laboratorium Protetyki Stomatologicznej OLBAMED'; $konf_MetaType='UTF-8'; $konf_MetaDesc = 'Zadbamy o twój uśmiech aby znów był piękny. Dzięki podbudowie z tlenku cyrkonu zęby wyglądają jak naturalne. Wykorzystujemy do tego najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt do modelowania komputerowego'; $konf_MetaKeys = 'Korony i mosty na podbudowie z tlenku cyrkonu, Korony i mosty pełnoceramiczne, Korony i mosty na podbudowie z metalu, Korony teleskopowe, Wkłady koronowo-korzeniowe, Ortoprotezy, Protezy szkieletowe, Szynoprotezy, Podparcia szklane ZX-27, Zatrzaski, zasuwy, rygle, Protezy acetalowe, Protezy elastyczne, Protezy akrylowe, Szyny do wybielania zębów, Ochraniacze dla sportowców, Szyny do wybielania zębów'; $konf_MetaLang ='pl'; $konf_Metacreation ='2019-04-20'; $konf_MetaAuthor = 'www.PasjaProjektowania.com Mirosław Włodarczyk'; $konf_MetaGooglebot = 'index, follow, all'; $konf_MetaRobots = 'index, follow, all'; $konf_MetaRevisit = '2 day'; $konf_Metagoogle = ''; $konf_Tracker = ''; //ustawienia dodatkowe--------------------------------------------------- $konf_gp = ''; $konf_fb = 'https://www.facebook.com/Olbadent-1915930868636667/'; $konf_tw = ''; $konf_wspol = '50.674457,18.681095'; $konf_sitekey = '6LdywdIUAAAAAOdXo7lYPTSD_oPkNZBqyUwxcmlq'; $konf_secretkey = '6LdywdIUAAAAADsDlOP8JBakzu8fyBkWBNtsX0l4'; //ustawienia inne-------------------------------------------------------- $konf_user_ed = 'sadmin'; //ustawienia wersji cms--------------------------------------------------- $konf_wer = 'ManuiCMS 7.3.4'; $konf_wer_dat = '25.01.2020'; $konf_wer_prawa = 'Wszelkie prawa zastrzeżone 2005-2019
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk www.PasjaProjektowania.com'; ?> window.location.href='/blad.php';"; } $server2=$konf_host; $username2=$konf_user_us; $password2=$konf_password_us; $database2=$konf_db; //$connection = @mysqli_connect($server2, $username2, $password2) or die(bledy(mysqli_error ($con), mysqli_errno())); $con = mysqli_connect($server2, $username2, $password2, $database2) or die("Error message..."); // die(header("Location: /blad.php")); //mysqli_select_db($database2, $connection); mysqli_query ($con,"SET NAMES utf8"); mysqli_query ($con,"SET CHARACTER SET utf8"); mysqli_query ($con,"SET collation_connection = utf8_general_ci"); ?>' . join('|', $known) . ')[/ ]+(?[0-9.|a-zA-Z.]*)#'; if (!preg_match_all($pattern, $visitor_user_agent, $matches)) { // we have no matching number just continue } // see how many we have $i = count($matches['browser']); if ($i != 1) { //we will have two since we are not using 'other' argument yet //see if version is before or after the name if (strripos($visitor_user_agent, "Version") < strripos($visitor_user_agent, $ub)) { $version = $matches['version'][0]; } else { $version = $matches['version'][1]; } } else { $version = $matches['version'][0]; } // check if we have a number if ($version == null || $version == "") { $version = "?"; } return array( 'userAgent' => $visitor_user_agent, 'name' => $bname, 'version' => $version, 'pattern' => $pattern ); } //deszyfruje link, zapisuje do bazy klikniecie i przekierowuje function link_newsl_rev($link) { //zmienia zakodowane linki na prawdziwe i przekierowuje $dane=explode(',',$link); $link=substr($dane[0], 1); $link=str_replace('_','/', $link); //zamienia / na \' $link=simple_decrypt($link,'w456h2w645h2@3!&'); //odszyfrowuje $link=explode(',',$link); //pobranie informacji o uzytkowniku $agent = "X".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; $system = array('Windows 2000' => 'NT 5.0', 'Windows XP' => 'NT 5.1' ,'Windows Vista' => 'NT 6.0', 'Windows 7' => 'NT 6.1' ,'Windows 8' => 'NT 6.2', 'Linux' => 'Linux'); $przegladarka = array('Internet Explorer' => 'MSIE', 'Mozilla Firefox' => 'Firefox' ,'Opera' => 'Opera', 'Chrome' => 'Chrome'); foreach ($system as $nazwa => $id) if (strpos($agent, $id)) $system = $nazwa; foreach ($przegladarka as $nazwa => $id) if (strpos($agent, $id)) $przegladarka = $nazwa; $przeg=getBrowser(); //zapis do bazy informacji o kliknieciu @mysqli_query ($con,"INSERT INTO newsl_akcje (`id`, `id_odbiorcy`, `id_kampanii`, `ip`, `sys_oper`, `przegladarka`, `rodz_ekranu`, `akcja`, `data_dodania`) VALUES (NULL, '".$link[0]."', '".$link[1]."', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."', '".$system."', '".$przeg['name'].' '.$przeg['version']."', '', '".$link[2]."', '".date("Y-m-d H:i:s")."')"); //print_r($link); //exit; if ($link[2]==$konf_live_site.'/wypisz') { $_SESSION['mail_wypisz']=$link[3]; } header('Location: '.$link[2].''); exit; } //deszyfruje link, zapisuje do bazy klikniecie i przekierowuje function link_newsl_rev2($link) { //zmienia zakodowane linki na prawdziwe i przekierowuje $dane=explode(',',$link); $link=substr($dane[0], 1); $link=str_replace('_','/', $link); //zamienia / na \' $link=simple_decrypt($link,'w456h2w645h2@3!&'); //odszyfrowuje $link=explode(',',$link); //pobranie informacji o uzytkowniku $agent = "X".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; $system = array('Windows 2000' => 'NT 5.0', 'Windows XP' => 'NT 5.1' ,'Windows Vista' => 'NT 6.0', 'Windows 7' => 'NT 6.1' ,'Windows 8' => 'NT 6.2', 'Linux' => 'Linux'); $przegladarka = array('Internet Explorer' => 'MSIE', 'Mozilla Firefox' => 'Firefox' ,'Opera' => 'Opera', 'Chrome' => 'Chrome'); foreach ($system as $nazwa => $id) if (strpos($agent, $id)) $system = $nazwa; foreach ($przegladarka as $nazwa => $id) if (strpos($agent, $id)) $przegladarka = $nazwa; $przeg=getBrowser(); //zapis do bazy informacji o kliknieciu @mysqli_query ($con,"INSERT INTO newsl_akcje (`id`, `id_odbiorcy`, `id_kampanii`, `ip`, `sys_oper`, `przegladarka`, `rodz_ekranu`, `akcja`, `data_dodania`) VALUES (NULL, '".$link[0]."', '".$link[1]."', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."', '".$system."', '".$przeg['name'].' '.$przeg['version']."', '', 'wyświetlono obrazki w mailu', '".date("Y-m-d H:i:s")."')"); echo $link[2]; } //kwota slownie function d2w( $digits ) { $jednosci = Array( 'zero', 'jeden', 'dwa', 'trzy', 'cztery', 'pięć', 'sześć', 'siedem', 'osiem', 'dziewięć' ); $dziesiatki = Array( '', 'dziesięć', 'dwadzieścia', 'trzydzieści', 'czterdzieści', 'piećdziesiąt', 'sześćdziesiąt', 'siedemdziesiąt', 'osiemdziesiąt', 'dziewiećdziesiąt' ); $setki = Array( '', 'sto', 'dwieście', 'trzysta', 'czterysta', 'piećset', 'sześćset', 'siedemset', 'osiemset', 'dziewiećset' ); $nastki = Array( 'dziesieć', 'jedenaście', 'dwanaście', 'trzynaście', 'czternaście', 'piętnaście', 'szesnaście', 'siedemnaście', 'osiemnaście', 'dzięwietnaście' ); $tysiace = Array( 'tysiąc', 'tysiące', 'tysięcy' ); $digits = (string) $digits; $digits = strrev( $digits ); $i = strlen( $digits ); $string = ''; if( $i > 5 && $digits[5] > 0 ) $string .= $setki[ $digits[5] ] . ' '; if( $i > 4 && $digits[4] > 1 ) $string .= $dziesiatki[ $digits[4] ] . ' '; elseif( $i > 3 && $digits[4] == 1 ) $string .= $nastki[$digits[3]] . ' '; if( $i > 3 && $digits[3] > 0 && $digits[4] != 1 ) $string .= $jednosci[ $digits[3] ] . ' '; $tmpStr = substr( strrev( $digits ), 0, -3 ); if( strlen( $tmpStr ) > 0 ) { $tmpInt = (int) $tmpStr; if( $tmpInt == 1 ) $string .= $tysiace[0] . ' '; elseif( ( $tmpInt % 10 > 1 && $tmpInt % 10 < 5 ) && ( $tmpInt < 10 || $tmpInt > 20 ) ) $string .= $tysiace[1] . ' '; else $string .= $tysiace[2] . ' '; } if( $i > 2 && $digits[2] > 0 ) $string .= $setki[$digits[2]] . ' '; if( $i > 1 && $digits[1] > 1 ) $string .= $dziesiatki[$digits[1]] . ' '; elseif( $i > 0 && $digits[1] == 1 ) $string .= $nastki[$digits[0]] . ' '; if( $digits[0] > 0 && $digits[1] != 1 ) $string .= $jednosci[$digits[0]] . ' '; if( $digits*1 == 0 ) $string = $jednosci[$digits[0]]; return $string;} function slownie($kwota){ $zl = array("złotych", "złoty", "złote"); $gr = array("groszy", "grosz", "grosze"); $kwotaArr = explode( '.', $kwota ); $ostZl = substr($kwotaArr[0], -1, 1); switch($ostZl){ case "0": $zlote = $zl[0]; break; case "1": $ost2Zl = substr($kwotaArr[0], -2, 2); if($kwotaArr[0] == "1"){ $zlote = $zl[1]; } elseif($ost2Zl == "01"){ $zlote = $zl[0]; } else{ $zlote = $zl[0]; } break; case "2": $ost2Zl = substr($kwotaArr[0], -2, 2); if($ost2Zl == "12"){ $zlote = $zl[0]; } else{ $zlote = $zl[2]; } break; case "3": $ost2Zl = substr($kwotaArr[0], -2, 2); if($ost2Zl == "13"){ $zlote = $zl[0]; } else{ $zlote = $zl[2]; } break; case "4": $ost2Zl = substr($kwotaArr[0], -2, 2); if($ost2Zl == "14"){ $zlote = $zl[0]; } else{ $zlote = $zl[2]; } break; case "5": $zlote = $zl[0]; break; case "6": $zlote = $zl[0]; break; case "7": $zlote = $zl[0]; break; case "8": $zlote = $zl[0]; break; case "9": $zlote = $zl[0]; break; } ############### PONIZEJ ||VVV|| GROSZE $ostGr = substr($kwotaArr[1], -1, 1); switch($ostGr){ case "0": $grosze = $gr[0]; break; case "1": $ost2Gr = substr($kwotaArr[1], -2, 2); if($kwotaArr[0] == "1"){ $grosze = $gr[1]; } elseif($ost2Gr == "01"){ $grosze = $gr[1]; } else{ $grosze = $gr[0]; } break; case "2": $ost2Gr = substr($kwotaArr[1], -2, 2); if($ost2Gr == "12"){ $grosze = $gr[0]; } else{ $grosze = $gr[2]; } break; case "3": $ost2Gr = substr($kwotaArr[1], -2, 2); if($ost2Gr == "13"){ $grosze = $gr[0]; } else{ $grosze = $gr[2]; } break; case "4": $ost2Gr = substr($kwotaArr[1], -2, 2); if($ost2Gr == "14"){ $grosze = $gr[0]; } else{ $grosze = $gr[2]; } break; case "5": $grosze = $gr[0]; break; case "6": $grosze = $gr[0]; break; case "7": $grosze = $gr[0]; break; case "8": $grosze = $gr[0]; break; case "9": $grosze = $gr[0]; break; } return( d2w( $kwotaArr[0] ) . ' '.$zlote.' i ' . d2w( $kwotaArr[1] ) . ' '.$grosze );} function clean($data) {$data = preg_replace ("/(\t)+/", "\t", $data);$data = preg_replace ("/\r\n/", "", $data);$data=str_replace('"',"'", $data);return preg_replace ("/ +/", " ", $data);} function odbierz($pole) { $pole=str_replace('"','', $pole); //usuwa znak " $pole = trim($pole); // usuwam zbędne spacje //$pole = preg_replace("/[^a-zA-z0-9.,-?!]*/", "", $pole); //usuwa wszystkie znaki oprocz alfabetu $pole=strip_tags($pole); //usuwa znaki html ale i tak zapytanie nie zadziala if (get_magic_quotes_gpc()) $pole = stripslashes($pole); // usuwam ukośniki return htmlspecialchars($pole, ENT_QUOTES); // deaktywuję znaki HTML(zamienia na encje ") } function szablon($text,$szab,$kosz){ //funkcja filtrująca tekst zmienia postac zmiennej w tekscie [%zmienna%] na $tab['zmienna']; //$szab - tablica przechowujaca zmienne; //$text - text zamierajacy zmienne w postaci [%zmienna%] if (is_array($szab)){ $text=preg_replace_callback('/\[%(.*?)\%]/',function($matches) use ($szab) { return $szab[$matches[1]]; }, $text);} if (is_array($kosz)){$text=preg_replace_callback('/\{%(.*?)\%}/',function($matches) use ($kosz) { return implode("",$kosz[$matches[1]] ); }, $text);} $text=str_replace('/edycja/','', $text); //usuwa /edycja/ z linkow /* if ($kosz){ //wyswietla tablice foreach ($kosz as $v1) { foreach ($v1 as $v2) { echo "$v2\n"; } }} */ return $text; } //wyswietla mape w tresci gdzie uzyjemy [%mapa%] function mapa ($konf_wspol,$konf_firma,$zoom) { if ($konf_wspol) { $text='
'; } return $text; } //wyswietla zdjecie w tresci gdzie uzyjemy [%mapa%] function zdjecie_glowne ($zdjecie,$kat,$nazwa_zdj,$opis_zdj,$autor_zdj) { if ($zdjecie!='') { $opisik.=($nazwa_zdj!='') ? $nazwa_zdj : ''; $opisik.=($opis_zdj!='') ? ' - '.$opis_zdj : ''; $opisik.=($autor_zdj!='') ? '
Autor: '.$autor_zdj : ''; $text=''.$opisik.'';} return $text; } //wyswietla opinie w tresci gdzie uzyjemy [%opinie%] pobierane z aktualnosci z kategorii opinie function opinie ($con,$nr_kat,$jezyk,$ilosc) { $i2=0; $para=1; $wynik2b = mysqli_query ($con,"SELECT IF( n.data_news_end = '0000-00-00 00:00:00', n.data_news, n.data_news_end) AS datka, n.id_tlum, n.pliki, n.tytul, n.miejscowosc, n.tresc_start, n.tresc_end, n.komentarz, n.id_galerii, n.zdjecie, n.data_news, n.data_news_end, n.link, k.nazwa AS nazwa_kat, k.opis AS opis_kat FROM news AS n, n_kategorie AS k WHERE n.promowana='0' AND n.kategoria='".$nr_kat."' AND n.aktywny='1' AND n.kategoria=k.id_tlum AND n.jezyk='".$jezyk."' AND k.jezyk='".$jezyk."' ORDER BY rand() DESC LIMIT ".$ilosc.""); if (mysqli_num_rows($wynik2b)>0) { while($row2=mysqli_fetch_array($wynik2b)){ $text=($i2==0) ? '

'.$row2['nazwa_kat'].'

'.$row2['opis_kat'].'
'; } return $text; } //wyswietla aktualnosci w tresci gdzie uzyjemy [%aktualnosci_one%] function aktualnosci_one ($con,$kategoria,$ilosc,$tlum,$jezyk) { $wynik4 = mysqli_query ($con,"SELECT n.id, n.id_tlum, n.tytul, n.tresc_start,n.tresc_end,n.pliki, n.id_galerii, n.zdjecie, n.link, k.link AS link_kat, n.data_news FROM news AS n, n_kategorie AS k WHERE n.zdjecie!='' AND n.aktywny='1' AND k.ip REGEXP '^".$kategoria."(\.(.+))?$' AND n.kategoria=k.id AND n.jezyk='".$jezyk."' ORDER BY n.data_news DESC LIMIT ".$ilosc.""); while($row4=mysqli_fetch_array($wynik4)){ $row5[]=$row4; } if (mysqli_num_rows($wynik4)>0) { $text.='
'.tlum("aktualnosci",$tlum).'
'; foreach ($row5 AS $row6) { $text.='
'.tlum("czytaj-dalej",$tlum).'
'.data_pl('l j f Y',strtotime(''.$row6['data_news'].'')).'

'.$row6['tresc_start'].'

'; } $text.='
'; } return $text; } //wyswietla galerie w tresci gdzie uzyjemy [%galeria%] function galeria ($con,$rodzajek,$zdjecie,$id_galerii,$tytul,$kat,$jezyk) { if (($zdjecie!='' || $id_galerii!='') && $kat!='') { if ($zdjecie!='') { if ($rodzajek=='1') { $zdjecia.=''.$zdjecie.'';} elseif ($rodzajek=='2') { $zdjecia.='
'; } } if ($id_galerii!='') { $i=0; $wynik = @mysqli_query ($con,"SELECT g.data_dodania, g.nazwa, g.opis, k.rodzaj, g.id, g.plik,g.autor, k.ip, a.t_imie, a.t_nazwisko, k.nazwa AS nazwa_kat, k.opis AS opis_kat FROM repozyt_zdj AS g, galeria_kat AS k, authorization AS a WHERE k.aktywny='1' AND g.id_galerii='".$id_galerii."' AND g.jezyk='".$jezyk."' AND g.id_galerii=k.id AND g.aktywny='1' AND g.dodal=a.t_login ORDER BY g.pozycja ASC"); if (mysqli_num_rows($wynik)>0){ while($row=mysqli_fetch_array($wynik)){ $katalog=$row['ip']; $nazwa=$row['nazwa']; $rodzaj=$row['rodzaj']; $nazwa_kat=$row['nazwa_kat']; $opis_kat=$row['opis_kat']; $opis=$row['opis']; $plik=$row['plik']; $opisik.=($nazwa!='') ? $nazwa : ''; $opisik.=($opis!='') ? ' - '.$opis : ''; $opisik.=($row['autor']!='') ? '
Autor: '.$row['autor'] : ''; if ($rodzajek=='1') { $zdjecia.=''.$plik.'';} elseif ($rodzajek=='2') { $zdjecia.='
'; } $opisik=''; } }} //if ($zdjecie!='') { $text.=''.odbierz($tytul).'';} $text.='
'; $text.=($nazwa_kat!='' && ($rodzaj=='1' || $rodzaj=='2')) ? '

'.$nazwa_kat.'

' : ''; $text.=($opis_kat!='' && ($rodzaj=='1' || $rodzaj=='3')) ? '

'.$opis_kat.'

' : ''; if ($rodzajek=='1') { $text.= '
';} elseif ($rodzajek=='2') { $text.= '
';} $text.=$zdjecia; $text.='
'; } return $text; } //wyswietla pliki w tresci gdzie uzyjemy [%pliki%] oprocz kategorii nr 10 function pliki ($con,$pliki,$id_tlum,$kat,$jezyk,$tlum) { if ($pliki>0) { //wyszukiwanie podpietych plikow----------------------- $i=1; $y=1; $wynik2a = mysqli_query ($con,"SELECT r.nazwa,r.typ, r.rozmiar, r.plik, r.opis, k.opis AS opis_kat, k.nazwa AS kategoria FROM tabela_to_rep_pliki AS p, repozyt_pliki AS r, r_kategorie AS k WHERE k.id_tlum!='10' AND k.id_tlum=r.kategoria AND p.aktywny='1' AND p.id_tabeli='".$id_tlum."' AND tabela='".$kat."' AND p.id_pliku=r.id AND r.aktywny='1' AND r.jezyk='".$jezyk."' AND k.aktywny='1' AND k.jezyk='".$jezyk."' ORDER BY r.pozycja, k.nazwa, r.nazwa"); if (mysqli_num_rows($wynik2a)>0) { while($row1=mysqli_fetch_array($wynik2a)){ $opis_kat=($row1['opis_kat']!='') ? '

'.$row1['opis_kat'].'

' : ''; $pliczki.=''; $i++; $y++; $kategoria=$row1['kategoria']; } $text.='
'.tlum('do-pobrania',$tlum).'
'; $text.=($kategoria!='') ? '

'.$row1['kategoria'].'

'.$opis_kat : '
'; $text.=$pliczki; $pliczki=''; $text.='
'; } } return $text; } function formularz_2 ($con,$post,$tlum,$asUrlElements,$server,$konf_sitekey,$konf_secretkey,$konf_smtp_host,$konf_smtp_port,$konf_smtp_login,$konf_smtp_pass,$konf_bokmail,$konf_from,$konf_kopia_mail,$konf_kopia_tab,$konf_silnik_mail,$jezyk,$konf_typ_zal,$konf_live_site) { //sprawdzanie bledow if (isset($post["gotowe3"])) { // jesli cos wyslane, sprawdzam bledy //dane z formularza //echo print_r($post["filepond"]); $d["filepond"]=(!empty($post["filepond"]) && $post["filepond"]['0']!='') ? $post["filepond"] : ''; $d["data-wyslania"]=odbierz($post["data-wyslania"]); $d["data-oddania"]=odbierz($post["data-oddania"]); $d["nazwa-gabinetu"]=odbierz($post["nazwa-gabinetu"]); //$d["imie"]=odbierz($post["imie"]); //$d["nazwisko"]=odbierz($post["nazwisko"]); $d["tel"]=odbierz($post["tel"]); $d["email"]=odbierz($post["email"]); $d["imie-pacjenta"]=odbierz($post["imie-pacjenta"]); $d["opis-zlecenia"]=odbierz($post["opis-zlecenia"]); $d["zgoda2"] = htmlspecialchars(stripslashes(trim($post["zgoda2"])), ENT_QUOTES); $d["zgoda"] = htmlspecialchars(stripslashes(trim($post["zgoda"])), ENT_QUOTES); $err="border: 2px solid #f13411;"; //$err_reg="color: #f13411;"; $response = $post["g-recaptcha-response"]; $url = 'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify'; $data = array( 'secret' => $konf_secretkey, 'response' => $response ); $options = array( 'http' => array ( 'method' => 'POST', 'content' => http_build_query($data) ) ); $context = stream_context_create($options); $verify = file_get_contents($url, false, $context); $captcha_success=json_decode($verify); if ($d["data-wyslania"]=='') { $blad++; $err1a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('data-wyslania',$tlum).'
'; $err1=$err; } if ($d["data-oddania"]=='') { $blad++; $err2a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('data-oddania',$tlum).'
'; $err2=$err; } if ($d["data-oddania"]<=$d["data-wyslania"]) { $blad++; $err2a.='
'.tlum('data-oddania',$tlum).' '.tlum('musi-wieksza',$tlum).' '.tlum('data-wyslania',$tlum).'
'; $err2=$err; } if ($d["nazwa-gabinetu"]=='') { $blad++; $err3a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('nazwa-gabinetu',$tlum).'
'; $err3=$err; } if (($d["email"])=='') { $blad++; $err4a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('mail',$tlum).'
'; $err4=$err; } elseif (sprawdz_email($d["email"])==false) { $blad++; $err4a.='
'.tlum('pole',$tlum).' '.tlum('mail',$tlum).' '.tlum('postac-email',$tlum).' '.sprawdz_email($d["email"]).'
'; $err4=$err; } if (($d["tel"])=='') { $blad++; $err5a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('telefon',$tlum).'
'; $err5=$err; } elseif (!preg_match( "/^[0-9+]{9,14}$/i", $d["tel"])) { $blad++; $err5a.='
'.tlum('pole',$tlum).' '.tlum('telefon',$tlum).' '.tlum('tylko-cyfry-9',$tlum).'
'; $err5=$err; } if ($d["imie-pacjenta"]=='') {$blad++; $err6a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('imie-pacjenta',$tlum).'
'; $err7=$err; } elseif (preg_match( "/[0-9]/i", $d["imie"] )) {$blad++; $err1a='
'.tlum('pole',$tlum).' '.tlum('imie-pacjenta',$tlum).' '.tlum('bez-cyfr',$tlum).'
'; $err6=$err; } if ($d["opis-zlecenia"]=='') { $blad++; $err7a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('opis-zlecenia',$tlum).'
'; $err7=$err; } if ($d["filepond"]=='') { $blad++; $err8a='
'.tlum('zalaczniki',$tlum).'
'; $err8=$err; } if ($response=='') { $blad++; $err10a='
'.tlum('nie-zaznaczyles-robot',$tlum).'
'; $err10=$err; } elseif ($captcha_success->success==false) { $blad++; $err10a.='
'.tlum('jestes-robotem',$tlum).'
'; $err10=$err; } elseif ($captcha_success->success==true) { //echo "

You are not not a bot!

"; } if ($d["zgoda"]=="on"){ $zgo='checked'; $d['zgoda_przetwarzanie']='1'; } else {$err9=$err; $blad++; $err9a='
'.tlum('zaznacz-przetwarzanie',$tlum).'
';} if ($d["zgoda2"]=="on"){ $zgo2='checked'; $d['zgoda_newsletter']='1'; } //if ($d["rodzaj-imprezy"]=='0') { $blad++; $err11a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('rodzaj-imprezy',$tlum).'
'; $err11=$err; } } if ($blad>0) { $pusty_mail='

'.tlum('pusty-mail',$tlum).'

';} if (isset($post["gotowe3"]) AND $blad==0) { // nie ma bledow //dodaje email do bazy newslletera $odbiorcy=mysqli_query ($con,"SELECT email FROM newsl_odbiorcy WHERE email='".$d['email']."'"); if (mysqli_num_rows($odbiorcy)<=0){ mysqli_query ($con,'LOCK TABLES newsl_odbiorcy, newsl_relacje WRITE'); $wykonaj1=mysqli_query ($con,"show table status like 'newsl_odbiorcy'"); $row=mysqli_fetch_row($wykonaj1); $maxi_id=$row[10];//wyswietli max id_tlum mysqli_query ($con,"INSERT INTO newsl_relacje (`id`, `id_tabeli`, `id_kategorii`, `tabela`, `data_dodania`, `dodal`, `aktywny`) VALUES (NULL, '".$maxi_id."', '3', 'newsl_odbiorcy', '".date("Y-m-d H:i:s")."', 'user', '1')"); mysqli_query ($con,"INSERT INTO newsl_odbiorcy (`id`, `ip`, `imie`, `nazwisko`, `email`, `plec`, `data_urodzenia`, `status`, `data_dodania`, `dodal`, `aktywny`) VALUES ('".$maxi_id."', '".$server['REMOTE_ADDR']."','".dane_zapis($con,$d['imie'])."', '".dane_zapis($con,$d['nazwisko'])."', '".dane_zapis($con,$d['email'])."', '', '', '3', '".date("Y-m-d H:i:s")."', '".$session['authorized']."','1')"); mysqli_query ($con,'UNLOCK TABLES'); } // ********************************************************************* // ********** SZABLON EMAILA ZAPYTANIE // ********************************************************************* //odczyt plikow z katalogow pobranych za pomoca filepond if ($d['filepond']!='') { $t2 = md5(uniqid(rand(), true)); $new_kat=substr($t2,0,16); $katalog_new="/home/platne/olbanet/public_html/olbamed/pliki_stl_F34tqgergaerfg34tg3a4/".$new_kat."/"; mkdir($katalog_new, 0755); foreach ($d['filepond'] AS $kat){ $t4 = md5(uniqid(rand(), true)); $link=substr($t4,0,32); if ($kat!=''){ $katalog_old="/home/platne/olbanet/public_html/olbamed/funkcje/api/tmp/".$kat."/"; $dir = opendir($katalog_old); while(false !== ($file = readdir($dir))) if($file != '.' && $file != '..' && $file != '.htaccess' && $file != '.metadata') { //kopiowanie do nowego folderu user $info = pathinfo($file); $typ = strtolower($info['extension']); //if(preg_match('/^('.tlum('dopuszczalne-formaty',$tlum).')$/', $typ)) { copy($katalog_old.$file,$katalog_new.$file); $t3 = md5(uniqid(rand(), true)); $losowy3=substr($t3,0,6); $new_name=plCharset3($info['filename'],$losowy3); $new_file=$new_name.'.'.$typ; rename($katalog_new.$file,$katalog_new.$new_file); //dodanie do bazy sciezki i pliku mysqli_query ($con,"INSERT INTO p_repozyt_pliki (id, nazwa, plik, katalog, link, opis, kategoria, udostepnienie, grupa, jezyk, pozycja, aktywny, data_dodania, dodal) VALUES (NULL, '".dane_zapis($con,$file)."', '".$new_file."', '".$new_kat."', '".$link."', '', '3', '0', '1', 'PL', '0', '1', '".date("Y-m-d H:i:s")."', 'user')"); //usuniecie katalogu DeleteDir($katalog_old); //link do pliku $pliki.='

'.$new_file.'

'; $pliki2[]=$new_file; //} }} }} //przygotowanie tablicy do szablonu------------------------------------- $szab=$d; $szab['pliki']=$pliki; $szab['data']=date("Y-m-d H:i:s"); $szab['konf_live_site']=$server['SERVER_NAME']; //$q=mysqli_query ($con,"SELECT dod_opis, id_tlum, nazwa FROM slowniki WHERE id_tlum='".$d["rodzaj-imprezy"]."' AND jezyk='".$jezyk."' ORDER BY pozycja"); //$r=mysqli_fetch_row($q); $do_mail["email"]=($r[0]!='') ? $r[0] : $konf_bokmail ; $szab['rodzaj-imprezy']=$r[2]; $do[$do_mail["email"]] = $d["nazwa-gabinetu"]; //funkcja_wyslij_mail_zszablonu(smtp host, smtp port, smtp login, smtp pass, mail nadawcy, nazwa nadawcy, tablica odbiorcow, kopia email, kopia dla szablonow, tablica plikow, silnik maila z ustawien, wyslal, id szablonu, tablica szab, tablica kosz) wyslij_mail($con,$konf_smtp_host,$konf_smtp_port,$konf_smtp_login,$konf_smtp_pass,$konf_bokmail,$konf_from,$do,$konf_kopia_mail,explode(", ", $konf_kopia_tab),$pliki2,$konf_silnik_mail,'user','64',$szab,$kosz,$jezyk); $_SESSION['kom_zam3']='

'.tlum('poprawnie-wyslano',$tlum).'

'; header('Location: /'.$asUrlElements[1].''); //********************************************************************** } else { $text.='
'; $text.=$pusty_mail; $text.=$_SESSION['kom_zam3']; unset($_SESSION['kom_zam3']); $text.='
'.tlum('data-wyslania',$tlum).' '.tlum('wymagane',$tlum).'
'.tlum('data-oddania',$tlum).' '.tlum('wymagane',$tlum).' '.$err3a.' '.$err4a.' '.$err5a.' '.$err6a.' '.$err7a.'

'.tlum('zalaczniki',$tlum).tlum('dopuszczalne-formaty',$tlum).'):

'.$err8a.'

'.tlum('zaznacz-robot',$tlum).' '.tlum('wymagane',$tlum).'

'.$err10a.'
'.$err9a.'
'; } return $text; } function formularz_3 ($con,$post,$tlum,$asUrlElements,$server,$konf_sitekey,$konf_secretkey,$konf_smtp_host,$konf_smtp_port,$konf_smtp_login,$konf_smtp_pass,$konf_bokmail,$konf_from,$konf_kopia_mail,$konf_kopia_tab,$konf_silnik_mail,$jezyk) { //sprawdzanie bledow if (isset($post["gotowe2"])) { //dane z formularza $d["nazwa-gabinetu"]=odbierz($post["nazwa-gabinetu"]); $d["email"]=odbierz($post["email"]); $d["zgoda"] = htmlspecialchars(stripslashes(trim($post["zgoda"])), ENT_QUOTES); $d["zgoda2"] = htmlspecialchars(stripslashes(trim($post["zgoda2"])), ENT_QUOTES); $err="border: 2px solid #f13411;"; //$err_reg="color: #f13411;"; $response = $post["g-recaptcha-response"]; $url = 'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify'; $data = array( 'secret' => $konf_secretkey, 'response' => $response ); $options = array( 'http' => array ( 'method' => 'POST', 'content' => http_build_query($data) ) ); $context = stream_context_create($options); $verify = file_get_contents($url, false, $context); $captcha_success=json_decode($verify); if ($d["nazwa-gabinetu"]=='') { $blad++; $err1a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('nazwa-gabinetu',$tlum).'
'; $err1=$err; } if (($d["email"])=='') { $blad++; $err2a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('mail',$tlum).'
'; $err2=$err; } elseif (sprawdz_email($d["email"])==false) { $blad++; $err2a.='
'.tlum('pole',$tlum).' '.tlum('mail',$tlum).' '.tlum('postac-email',$tlum).' '.sprawdz_email($d["email"]).'
'; $err2=$err; } if ($d["zgoda"]=="on"){ $zgo='checked'; $d['zgoda_przetwarzanie']='1'; } else {$err3=$err; $blad++; $err3a='
'.tlum('zaznacz-przetwarzanie',$tlum).'
';} if ($d["zgoda2"]=="on"){ $zgo2='checked'; $d['zgoda_newsletter']='1'; } if ($response=='') { $blad++; $err4a='
'.tlum('nie-zaznaczyles-robot',$tlum).'
'; $err4=$err; } elseif ($captcha_success->success==false) { $blad++; $err4a.='
'.tlum('jestes-robotem',$tlum).'
'; $err4=$err; } elseif ($captcha_success->success==true) { //echo "

You are not not a bot!

"; } } if ($blad>0) { $pusty_mail='

'.tlum('pusty-mail',$tlum).'

';} if (isset($post["gotowe2"]) AND $blad==0) { // nie ma bledow //dodaje email do bazy newslletera $odbiorcy=mysqli_query ($con,"SELECT email FROM newsl_odbiorcy WHERE email='".$d['email']."'"); if (mysqli_num_rows($odbiorcy)<=0){ mysqli_query ($con,'LOCK TABLES newsl_odbiorcy, newsl_relacje WRITE'); $wykonaj1=mysqli_query ($con,"show table status like 'newsl_odbiorcy'"); $row=mysqli_fetch_row($wykonaj1); $maxi_id=$row[10];//wyswietli max id_tlum mysqli_query ($con,"INSERT INTO newsl_relacje (`id`, `id_tabeli`, `id_kategorii`, `tabela`, `data_dodania`, `dodal`, `aktywny`) VALUES (NULL, '".$maxi_id."', '3', 'newsl_odbiorcy', '".date("Y-m-d H:i:s")."', 'user', '1')"); mysqli_query ($con,"INSERT INTO newsl_odbiorcy (`id`, `ip`, `imie`, `nazwisko`, `email`, `plec`, `data_urodzenia`, `status`, `data_dodania`, `dodal`, `aktywny`) VALUES ('".$maxi_id."', '".$server['REMOTE_ADDR']."','".dane_zapis($con,$d['imie'])."', '".dane_zapis($con,$d['nazwisko'])."', '".dane_zapis($con,$d['email'])."', '', '', '3', '".date("Y-m-d H:i:s")."', '".$session['authorized']."','1')"); mysqli_query ($con,'UNLOCK TABLES'); } // ********************************************************************* // ********** SZABLON EMAILA ZAPYTANIE // ********************************************************************* //przygotowanie tablicy do szablonu------------------------------------- $szab=$d; $szab['data']=date("Y-m-d H:i:s"); $szab['konf_live_site']=$server['SERVER_NAME']; $d["temat"]=($d["temat"]=='') ? '22' : $d["temat"]; //$q=mysqli_query ($con,"SELECT dod_opis, id_tlum, nazwa FROM slowniki WHERE id_tlum='".$d["temat"]."' AND jezyk='".$jezyk."' ORDER BY pozycja"); //$r=mysqli_fetch_row($q); $do_mail["email"]=($r[0]!='') ? $r[0] : $konf_bokmail ; $szab['temat']=$r[2]; $do[$do_mail["email"]] = $d["nazwa-gabinetu"]; //funkcja_wyslij_mail_zszablonu(smtp host, smtp port, smtp login, smtp pass, mail nadawcy, nazwa nadawcy, tablica odbiorcow, kopia email, kopia dla szablonow, tablica plikow, silnik maila z ustawien, wyslal, id szablonu, tablica szab, tablica kosz) wyslij_mail($con,$konf_smtp_host,$konf_smtp_port,$konf_smtp_login,$konf_smtp_pass,$konf_bokmail,$konf_from,$do,$konf_kopia_mail,explode(", ", $konf_kopia_tab),'',$konf_silnik_mail,'user','66',$szab,$kosz,$jezyk); $_SESSION['kom_zam4']='

'.tlum('poprawnie-wyslano2',$tlum).'

'; header('Location: /'.$asUrlElements[1].''); //********************************************************************** } else { $text.='
'; $text.=$pusty_mail; $text.=$_SESSION['kom_zam4']; unset($_SESSION['kom_zam4']); $text.='
'.$err1a.' '.$err2a.'

'.tlum('zaznacz-robot',$tlum).' '.tlum('wymagane',$tlum).'

'.$err4a.'
'.$err3a.'
'; } return $text; } function formularz ($con,$post,$tlum,$asUrlElements,$server,$konf_sitekey,$konf_secretkey,$konf_smtp_host,$konf_smtp_port,$konf_smtp_login,$konf_smtp_pass,$konf_bokmail,$konf_from,$konf_kopia_mail,$konf_kopia_tab,$konf_silnik_mail,$jezyk) { //sprawdzanie bledow if (isset($post["gotowe"])) { // jeżeli coś wysłane, sprawdzam błędy //dane z formularza $response = $post["g-recaptcha-response"]; $url = 'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify'; $data = array( 'secret' => $konf_secretkey, 'response' => $response ); $options = array( 'http' => array ( 'method' => 'POST', 'content' => http_build_query($data) ) ); $context = stream_context_create($options); $verify = file_get_contents($url, false, $context); $captcha_success=json_decode($verify); $d["imie"]=odbierz($post["imie"]); $d["nazwisko"]=odbierz($post["nazwisko"]); $d["firma"]=odbierz($post["firma"]); $d["ulica"]=odbierz($post["ulica"]); $d["kod"]=$post["kod"]; $d["miejscowosc"]=odbierz($post["miejscowosc"]); $d["tel"]=odbierz($post["tel"]); $d["email"]=odbierz($post["email"]); $d["tresc"]=odbierz($post["tresc"]); $d["temat"]=odbierz($post["temat"]); $d["zgoda"] = htmlspecialchars(stripslashes(trim($post["zgoda"])), ENT_QUOTES); $d["zgoda2"] = htmlspecialchars(stripslashes(trim($post["zgoda2"])), ENT_QUOTES); $err="border: 2px solid #f13411;"; //$err_reg="color: #f13411;"; if ($d["imie"]=='') {$blad++; $err1a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('imie-i-nazwisko',$tlum).'
'; $err1=$err; } elseif (preg_match( "/[0-9]/i", $d["imie"] )) {$blad++; $err1a='
'.tlum('pole',$tlum).' '.tlum('imie-i-nazwisko',$tlum).' '.tlum('bez-cyfr',$tlum).'
'; $err1=$err; } if ($d["zgoda"]=="on"){ $zgo='checked'; $d['zgoda_przetwarzanie']='1'; } else {$err18=$err; $blad++; $err18a='
'.tlum('zaznacz-przetwarzanie',$tlum).'
';} if ($d["zgoda2"]=="on"){ $zgo2='checked'; $d['zgoda_newsletter']='1'; } /*if (($d["tel"])=='') { $blad++; $err7a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('telefon',$tlum).'
'; $err7=$err; } elseif (!preg_match( "/^[0-9+]{9,14}$/i", $d["tel"])) { $blad++; $err7a='
'.tlum('pole',$tlum).' '.tlum('telefon',$tlum).' '.tlum('tylko-cyfry-9',$tlum).'
'; $err7=$err; }*/ if (($d["tel"])!='') {if (!preg_match( "/^[0-9+]{9,14}$/i", $d["tel"])) {$blad++; $err7a='
'.tlum('pole',$tlum).' '.tlum('telefon',$tlum).' '.tlum('tylko-cyfry-9',$tlum).'
'; $err7=$err; }} if ($d["temat"]=='0') { $blad++; $err11a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('wybierz-temat',$tlum).'
'; $err11=$err; } if ($d["tresc"]=='') { $blad++; $err9a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('tresc-wiadomosci',$tlum).'
'; $err9=$err; } if (($d["email"])=='') { $blad++; $err8a='
'.tlum('wypelnij-pole',$tlum).': '.tlum('mail',$tlum).'
'; $err8=$err; } elseif (sprawdz_email($d["email"])==false) { $blad++; $err8a='
'.tlum('pole',$tlum).' '.tlum('mail',$tlum).' '.tlum('postac-email',$tlum).' '.sprawdz_email($d["email"]).'
'; $err8=$err; } if ($response=='') { $blad++; $err10a='
'.tlum('nie-zaznaczyles-robot',$tlum).'
'; $err10=$err; } elseif ($captcha_success->success==false) { $blad++; $err9a.='
'.tlum('jestes-robotem',$tlum).'
'; $err10=$err; } elseif ($captcha_success->success==true) { //echo "

You are not not a bot!

"; } } if ($blad>0) { $pusty_mail='

'.tlum('pusty-mail',$tlum).'

';} if (isset($post["gotowe"]) AND $blad==0) { // nie ma bledow //dodaje email do bazy newslletera $odbiorcy=mysqli_query ($con,"SELECT email FROM newsl_odbiorcy WHERE email='".$d['email']."'"); if (mysqli_num_rows($odbiorcy)<=0){ mysqli_query ($con,'LOCK TABLES newsl_odbiorcy, newsl_relacje WRITE'); $wykonaj1=mysqli_query ($con,"show table status like 'newsl_odbiorcy'"); $row=mysqli_fetch_row($wykonaj1); $maxi_id=$row[10];//wyswietli max id_tlum mysqli_query ($con,"INSERT INTO newsl_relacje (`id`, `id_tabeli`, `id_kategorii`, `tabela`, `data_dodania`, `dodal`, `aktywny`) VALUES (NULL, '".$maxi_id."', '3', 'newsl_odbiorcy', '".date("Y-m-d H:i:s")."', 'user', '1')"); mysqli_query ($con,"INSERT INTO newsl_odbiorcy (`id`, `ip`, `imie`, `nazwisko`, `email`, `plec`, `data_urodzenia`, `status`, `data_dodania`, `dodal`, `aktywny`) VALUES ('".$maxi_id."', '".$server['REMOTE_ADDR']."','".dane_zapis($con,$d['imie'])."', '".dane_zapis($con,$d['nazwisko'])."', '".dane_zapis($con,$d['email'])."', '', '', '3', '".date("Y-m-d H:i:s")."', '".$session['authorized']."','1')"); mysqli_query ($con,'UNLOCK TABLES'); } // ********************************************************************* // ********** SZABLON EMAILA ZAPYTANIE // ********************************************************************* //przygotowanie tablicy do szablonu------------------------------------- $szab['zgoda_newsletter']=$d['zgoda_newsletter']; $szab['zgoda_przetwarzanie']=$d['zgoda_przetwarzanie']; $szab['imie']=$d['imie']; $szab['nazwisko']=$d['nazwisko']; $szab['tresc']=$d['tresc']; $szab['email']=$d['email']; $szab['tel']=$d['tel']; $szab['data']=date("Y-m-d H:i:s"); $szab['konf_live_site']=$server['SERVER_NAME']; $d["temat"]=($d["temat"]=='') ? '22' : $d["temat"]; $q=mysqli_query ($con,"SELECT dod_opis, id_tlum, nazwa FROM slowniki WHERE id_tlum='".$d["temat"]."' AND jezyk='".$jezyk."' ORDER BY pozycja"); $r=mysqli_fetch_row($q); $do_mail["email"]=($r[0]!='') ? $r[0] : $konf_bokmail ; $szab['temat']=$r[2]; $do[$do_mail["email"]] = $d["imie"]." ".$d["nazwisko"]; //funkcja_wyslij_mail_zszablonu(smtp host, smtp port, smtp login, smtp pass, mail nadawcy, nazwa nadawcy, tablica odbiorcow, kopia email, kopia dla szablonow, tablica plikow, silnik maila z ustawien, wyslal, id szablonu, tablica szab, tablica kosz) wyslij_mail($con,$konf_smtp_host,$konf_smtp_port,$konf_smtp_login,$konf_smtp_pass,$konf_bokmail,$konf_from,$do,$konf_kopia_mail,explode(", ", $konf_kopia_tab),'',$konf_silnik_mail,'user','12',$szab,$kosz,$jezyk); $_SESSION['kom_zam2']='

'.tlum('poprawnie-wyslano',$tlum).'

'; header('Location: /'.$asUrlElements[1].''); //********************************************************************** } else { $text.='
'; $text.=$pusty_mail; $text.=$_SESSION['kom_zam2']; unset($_SESSION['kom_zam2']); $text.='
'.$err11a.' '.$err1a.' '.$err8a.' '.$err7a.' '.$err9a.'

'.tlum('zaznacz-robot',$tlum).' '.tlum('wymagane',$tlum).'

'.$err10a.'
'.$err18a.'
'; } return $text; } function setSessionValue($session_name, $session_value){ $_SESSION[$session_name] = $session_value; } function getSessionValue($session_name){ return $_SESSION[$session_name]; } function szablon_tresc($text1,$szab,$kosz){ //funkcja filtrująca tekst zmienia postac zmiennej w tekscie [%zmienna%] na $tab['zmienna']; //$szab - tablica przechowujaca zmienne; //$text - text zamierajacy zmienne w postaci [%zmienna%] if (is_array($szab)){ $text['6']=(strpos($text1, '[%zdjecie_glowne%]') == FALSE) ? '0' : '1'; $text['5']=(strpos($text1, '[%mapa%]') == FALSE) ? '0' : '1'; $text['4']=(strpos($text1, '[%pliki%]') == FALSE) ? '0' : '1'; $text['3']=(strpos($text1, '[%galeria%]') == FALSE) ? '0' : '1'; $text['2']=(strpos($text1, '[%losowe_opinie%]') == FALSE) ? '0' : '1'; $text['1']=(strpos($text1, '[%losowe_foldery%]') == FALSE) ? '0' : '1'; $text['0']=preg_replace_callback('/\[%(.*?)\%]/',function($match) use ($szab) { return $szab[$match[1]]; }, $text1);} //musi byc use ($szab) aby widzial zmienna $szab if (is_array($kosz)){$text['0']=preg_replace_callback('/\{%(.*?)\%}/',function($matches) use ($kosz) { return implode("",$kosz[$matches[1]] ); }, $text['0']);} $text['0']=str_replace('/edycja/','', $text['0']); //usuwa /edycja/ z linkow return $text; } function przytnijTekst($tekst, $iloscZnakow, $zakonczenie = '...') { //jeśli tekst jest dłuższy od określonej ilości znaków dokonujemy modyfikacji if(strlen($tekst) > $iloscZnakow) { //ilość znaków pomniejszamy o ilość znaków końcówki dopisywanej na koniec tekstu $iloscZnakow -= strlen($zakonczenie); //z przesłanego tekstu wycinamy tekst o określonej ilości znaków $tekst = substr($tekst, 0, $iloscZnakow); //odwracamy tekst, tak że jest wyświetlany od końca //$tekst = strrev($tekst); //funkcja zwraca tekst po pierwszym wystąpieniu spacji, co zabezpiecza nas //przed wyświetleniem tylko kawałka wyrazu //$tekst = strstr($tekst, ' '); //gdy ciąg już jest prawidłowo przycięty odwracamy tekst ponownie //$tekst = strrev($tekst); //usuwamy spacje z początku i końca tekstu $tekst = trim($tekst); //na sam koniec doklejamy końcówkę $tekst .= $zakonczenie; } return $tekst; } function plCharset($string) { //$string = strtolower($string); //przez to czasem powstaja krzaki; $polskie = array('(', ')','+', ',', ' - ',' ','ę', 'Ę', 'ó', 'Ó', 'Ą', 'ą', 'Ś', 's', 'ł', 'Ł', 'ż', 'Ż', 'Ź', 'ź', 'ć', 'Ć', 'ń', 'Ń','-',"'","/","?", '"', ":", 'ś', '!', '&', '&', '#', ';', '`', '%', '”', '„','[', ']', '@'); $miedzyn = array('', '', '', '','-','-','e', 'e', 'o', 'o', 'a', 'a', 's', 's', 'l', 'l', 'z', 'z', 'z', 'z', 'c', 'c', 'n', 'n','-',"","","","","",'s','','', '', '', '', '','', '','',''); $string = str_replace($polskie, $miedzyn, $string); // usuń wszytko co jest niedozwolonym znakiem //$string = preg_replace('/[^0-9a-z\-]+/', '', $string); // zredukuj liczbę myślników do jednego obok siebie $string = preg_replace_callback('/[\-]+/', function($matches) { return '-'; }, $string); // usuwamy możliwe myślniki na początku i końcu $string = trim($string, '_'); $string = stripslashes($string); // na wszelki wypadek $string = urlencode($string); $string = strtolower($string); return $string; } function plCharset3($string,$alias) { //funkcja do robienia przyjaznych linkow //$string = strtolower($string); //przez to czasem powstaja krzaki; $polskie = array('(', ')','+', ',', '.', ' - ',' ','ę', 'Ę', 'ó', 'Ó', 'Ą', 'ą', 'Ś', 's', 'ł', 'Ł', 'ż', 'Ż', 'Ź', 'ź', 'ć', 'Ć', 'ń', 'Ń','-',"'","/","?", '"', ":", 'ś', '!', '&', '&', '#', ';', '`', '%', '”', '„','[', ']', '@'); $miedzyn = array('', '', '', '','','-','-','e', 'e', 'o', 'o', 'a', 'a', 's', 's', 'l', 'l', 'z', 'z', 'z', 'z', 'c', 'c', 'n', 'n','-',"","","","","",'s','','', '', '', '', '','', '','',''); $string = str_replace($polskie, $miedzyn, $string); // usuń wszytko co jest niedozwolonym znakiem //$string = preg_replace('/[^0-9a-z\-]+/', '', $string); // zredukuj liczbę myślników do jednego obok siebie $string = preg_replace_callback('/[\-]+/', function($matches) { return '-'; }, $string); // usuwamy możliwe myślniki na początku i końcu $string = trim($string, '_'); $string = stripslashes($string); // na wszelki wypadek $string = urlencode($string); $string = strtolower($string); if ($alias!=''){ $alias=$alias.'-';} $string=$alias.$string; return $string; } function getLanguage($sDefault, $ihSystemLang){ //pobiera jezyk ustawiony przegladarce $sLangs = $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']; preg_match_all( '!([a-zA-Z]+)(?:-[a-zA-Z]+)?(?: *; *q *= *([01]\.[0-9]+))?!', $sLangs, $shFound); foreach($shFound[1] as $i => $sLang){ $iW = (float)$shFound[2][$i]; $ihUserLang[$sLang] = $iW > 0 ? $iW : 1; } $iChoiceWeight = 0; $sChoiceLang = ''; foreach($ihSystemLang as $sLang => $iW){ if(isset($ihUserLang[$sLang])){ $iTmpChoice = $iW * $ihUserLang[$sLang]; if($iTmpChoice > $iChoiceWeight and $iTmpChoice > 0){ $iChoiceWeight = $iTmpChoice; $sChoiceLang = $sLang; } } } return $sChoiceLang != '' ? $sChoiceLang : $sDefault; } //pobieranie adresu----------------------------------------------------- //$sUrl = strip_tags($_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI']); $sUrl = strip_tags(parse_url($_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH)); $asUrlElements = explode('/', $sUrl); //---------------------------------------------------------------------- $jezyki2=mysqli_query ($con,"SELECT id, nazwa, link, zdjecie, skrot FROM jezyk WHERE aktywny='1' ORDER BY id"); while($rowss=mysqli_fetch_assoc($jezyki2)){ $jezyki[$rowss['link']]=$rowss; } /* // odczyt zabezpieczony przed nieistniejącym ciasteczkiem if (isset($_COOKIE['lang'])) { $jezyk = $_COOKIE['lang']; $_SESSION["jezyk"] = $jezyk; foreach ($jezyki as $k => $v1) { foreach ($v1 as $k1 => $v2) { //echo "Key: $k1 Value: $v2
\n"; if ($v2==$jezyk) { //echo $prawidlowy='prawidlowy ares: '.$jezyki[$k]['link']; setcookie("lang", "".$jezyki[$k]['skrot']."", time()+3600, "/"); //header ("Location: http://".$jezyki[$k]['link'].""); exit; } } } } else { //jesli nie bedzie w cookie zapisanego jezyka wowczas pobiera jezyk z przegladarki $sLang = strtoupper(getLanguage('pl', array('pl' => 1, 'en' => 0.9, 'de' => 0.8, 'fr' => 0.8, 'it' => 0.8)));//mozliwe jezyki ktore posiada strona, domyslnie wyswietla pl jesli przegladarka nie ma ustawionego zadnego z w/w //$sLang='PL'; if ($sLang!=$jezyki[$asUrlElements[0]]['skrot']){ foreach ($jezyki as $k => $v1) { foreach ($v1 as $k1 => $v2) { //echo "Key: $k1 Value: $v2
\n"; if ($v2==$sLang) { //echo $prawidlowy='prawidlowy ares: '.$jezyki[$k]['link']; setcookie("lang", "".$jezyki[$k]['skrot']."", time()+3600, "/"); header ("Location: http://".$jezyki[$k]['link'].""); exit; } } } }*/ $jezyk=$jezyki[$asUrlElements[0]]['skrot']; //if ($jezyk!=''){$_SESSION["jezyk"] = $jezyk;} //if ($jezyk=='' && $_SESSION["jezyk"]!=''){$jezyk=$_SESSION["jezyk"];} //if ($_SESSION["jezyk"]==''){$_SESSION["jezyk"]=$jezyki[$asUrlElements[0]]['skrot'];}} //generuje tablice z wszystkimi tlumaczeniami $wykonaj = mysqli_query ($con,"SELECT id_tlum, klucz, nazwa, aktywny FROM tlumaczenie WHERE jezyk='".$jezyk."'") or die(mysqli_error ($con)); while($row=mysqli_fetch_array($wykonaj)){ $tlum[$row['klucz']]=($row['aktywny']==1) ? $row['nazwa']:'';} //funkcja tlumaczaca - sprawdza czy dane tlumaczenie jest jezeli nie to wyswietla tylko klucz function tlum($klucz,$tab){ return (isset($tab[$klucz])) ? $tab[$klucz]:$klucz;} /* $lang=strtok($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE,”,”); //kody języków oddzielamy przecinkami while ($lang){ if (strstr($lang,”en”)){ //jeśli język en header („Location: http://your.domain.com/english/”); exit;} if (strstr($lang,”es”)){ header („Location: http://your.domain.com/castellano/”); exit;} if (strstr($lang,”nl”){ header („Location: http://your.domain.com/nederlands/”); exit;} if ereg((strstr($lang,”de”){ header („Location: http://your.domain.com/deutsch/”); exit;} $lang=strtok(„,”);}//next token and end of while header („Location: http://your.domain.com/english/”); // jeśli nie wykryje, wyświetla domyślną exit;*/ //jesli nie bedzie w cookie zapisanego jezyka wowczas pobiera jezyk z przegladarki //$jezyk=$jezyki[$asUrlElements[0]]['skrot']; /* if ($langzadresu!=$sLang) { $jezyk=$langzadresu; //$jezyk='pl'; } else { $jezyk=$sLang; //$jezyk='pl'; } */ function dane_zapis($con,$text){ if (!get_magic_quotes_gpc()) { $text = mysqli_escape_string($con,$text); /*zamienia ' na \' */ } else {$text = $text;} return $text; } function dane_zapis_decimal($con,$text){ if ($text!='') { if (!get_magic_quotes_gpc()) { $text = mysqli_escape_string($con,$text); /*zamienia ' na \' */ } $text = str_replace(',','.',$text); return $text; } } function dane_odczyt($text){ $text=htmlspecialchars(stripslashes(trim($text)), ENT_QUOTES); //$text = htmlentities($text); /*zamienia ' na \' */ usuwal polskie znaki //$text = strip_tags($text); /*zamienia ' na \' */ return $text; } //WYSYLANIE POCZTY Z ZALACZNIKIEM lub bez ZA POMOCA MAIL() function funkcja_mail($konf_from,$konf_bokmail,$do,$subject,$message1,$files=array(),$kopia){ if (is_array($do)) { foreach($do as $key=>$value) { if (is_int($key)) { $do_kogo=$value; } else { $do_kogo='=?UTF-8?Q?'.$value.'?= <'.$key.'>'; } //WYSYLANIE Z ZALACZNIKAMI---------------------------------------------- if (is_array($files)) { $uid = md5(uniqid(time())); $mime_boundary = '==Multipart_Boundary_x'. $uid .'x'; $headers = "From: =?UTF-8?Q?".$konf_from."?= <".$konf_bokmail.">\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; if ($kopia!='') {$headers .= "Bcc: <".$kopia.">\n";} //$headers .= "Reply-To: $konf_from\n"; $headers .= "Return-Path: ".$konf_bokmail."\n"; //$headers .= "X-attachments: testść.pdf\n"; //$headers .= "X-Priority: 1\n"; // ważna wiadomość! $headers .= 'Content-Type: multipart/mixed;'."\n" . ' boundary="'. $mime_boundary .'"'; $message = $message1; $message .= 'This is a multi-part message in MIME format.'."\n\n" . '--'.$mime_boundary."\n" . 'Content-Type:text/html; charset="utf-8"'."\n" . 'Content-Transfer-Encoding: 7bit'."\n\n" . $message . "\n\n"; //przygotowanie zalacznikow /*******************************************************/ //DEKLARACJA FILES PRZED FUNKCJA dzieki temu mozna zmieniac nazwy plikow //$files['0']['path'] = $konf_katalog_fak.$plik; //$files['0']['mime'] = "application/pdf"; //$files['0']['name'] = 'testęś.pdf'; /*foreach( $files as $data) { $file = fopen($data['path'],'rb'); $read = fread($file,filesize($data['path'])); fclose($file); $read = chunk_split(base64_encode($read)); $message .= "--". $mime_boundary ."\n" . "Content-Type: ". $data['mime']."; name=\"".$data['name']."\"\n" . "Content-Description: ".$data['name']."\n" . "Content-Disposition: attachment;\n"." filename=\"". $data['name']."\"\n" . "Content-Transfer-Encoding: base64\n\n" . $read . "\n\n" . "--". $mime_boundary ."\n"; unset($file); unset($read); }*/ // przygotowanie zalacznikow - nie mozna zmieniac nazw plikow for($i=0;$i\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\n"; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n"; if ($kopia!='') {$headers .= "Bcc: <".$kopia.">\n";} //$headers .= "Reply-To: $konf_from\n"; //$headers .= "X-Priority: 1\n"; // ważna wiadomość! $headers .= "Return-Path: ".$konf_bokmail."\n"; $message=$message1; } if (!@mail($do_kogo, '=?UTF-8?B?'.base64_encode($subject).'?=', $message, $headers)) { echo '
Nastąpił błąd i nie wysłano maila do '.$key.' i kolejnych.  '; exit; } else { $message='';$headers='';}; //echo $key.', '; }}} function funkcja_swift($konf_smtp_host,$konf_smtp_port,$konf_smtp_login,$konf_smtp_pass,$temat,$szablon,$konf_bokmail,$konf_from,$do,$bcc,$files){ require_once 'edycja/hehe/Swift/lib/swift_required.php'; //sprawdza czy php ma mozliwosc wywolania proc_* PHP functions //echo function_exists('proc_open') ? "Yep, that will work" : "Sorry, that won't work"; // Create the Transport USING SWIFT $transport = Swift_SmtpTransport::newInstance($konf_smtp_host,$konf_smtp_port) ->setUsername($konf_smtp_login) ->setPassword($konf_smtp_pass) ; // Create the Mailer using your created Transport $mailer = Swift_Mailer::newInstance($transport); // Create a message $message = Swift_Message::newInstance($temat) // Set the From address with an associative array ->setFrom(array($konf_bokmail => $konf_from)) // wysylanie maili wszystkich naraz //->setTo($do) //->setTo(array('receiver@domain.org', $email_klienta => $imie.' '.$nazwisko)) // tresc maila ->setBody($szablon, 'text/html') ; if (is_array($files)) { foreach( $files as $data){ if(is_file($data)){ // Optionally add any attachments $message->attach(Swift_Attachment::fromPath($data)); //->setFilename('cool.pdf'); }}} // wysylanie maili kazdy z osobna $failedRecipients = array(); $numSent = 0; //$to = array('receiver@domain.org', 'other@domain.org' => 'A name'); $max=count($do); foreach ($do as $address => $name) { if (is_int($address)) { $message->setTo($name); } else { $message->setTo(array($address => $name)); } if ($bcc!='' && $numSent==$max-1) {$message->setBcc($bcc);} $numSent += $mailer->send($message, $failedRecipients); } //wyswietla ile maili zostalo wyslanych //printf("Sent %d messages\n", $result); } function wyslij_mail($con,$konf_smtp_host,$konf_smtp_port,$konf_smtp_login,$konf_smtp_pass,$konf_bokmail,$konf_from,$do,$kopia,$kopia_tab,$files,$konf_silnik_mail,$wyslal,$id_szablonu,$szab,$kosz,$jezyk){ //UWAGA jezeli $id_szablonu nie jest tablica to zawiera tylko id_szablonu natomiast jezeli jest tablica to powinno posiadac temat i tresc szablonu $id_szablonu['temat']; $id_szablonu['tresc']; if (!is_array($id_szablonu)){ if(in_array($id_szablonu,$kopia_tab)) {$kopia=$kopia;} else {$kopia='';} //wyszukuje szablon i wrzuca do zmiennych $wynik=mysqli_query ($con,"SELECT id_tlum,nazwa,tresc FROM s_szablony WHERE id_tlum='".$id_szablonu."' AND jezyk='".$jezyk."'"); $dane=mysqli_fetch_array($wynik); $temat=szablon($dane["nazwa"],$szab,$kosz); $form_tresc=$dane["tresc"]; // wypelnianie szablonu------------------------------------------------- $szablon=""; $szablon.=szablon($form_tresc,$szab,$kosz); $szablon.=""; } else { $kopia=''; $temat=$id_szablonu['temat']; $szablon=""; $szablon.=$id_szablonu['tresc']; $szablon.=""; } // WYSYŁANIE POCZTY if ($konf_silnik_mail=='0') { //funkcja_mail(nazwa nadawcy,email nadawcy,tablica odbiorcow,temat,tresc,tablica plikow,kopia email){ funkcja_mail($konf_from,$konf_bokmail,$do,$temat,$szablon,$files,$kopia); } elseif ($konf_silnik_mail=='1') { if ($konf_smtp_host!='' && $konf_smtp_port!='' && $konf_smtp_login!='' && $konf_smtp_pass!=''){ //funkcja_swift(smtp host, smtp port, smtp login, smtp pass, temat, tresc, mail nadawcy, nazwa nadawcy, tablica odbiorcow, kopia email, tablica plikow) funkcja_swift($konf_smtp_host,$konf_smtp_port,$konf_smtp_login,$konf_smtp_pass,$temat,$szablon,$konf_bokmail,$konf_from,$do,$kopia,$files);} else { echo '
Nastąpił błąd i nie wysłano maila. Brakuje ustawień serwera SMTP w "USTAWIENIA GŁÓWNE -> Ustawieniach".  '; exit;} } if (is_array($do)) { foreach($do as $key=>$value) {if ($i!=0) {$do_kogo1 .=', ';} if (is_int($key)) { $do_kogo1 .=$value; } else { $do_kogo1 .=$key; } ++$i;}} else {} if (is_array($files)) { foreach ($files as $plik) { if ($y!=0) { $pliczek1 .=', ';} $pliczek1 .= basename($plik); ++$y;}} else {} $dane_nadawcy=explode(' ',$szab['imie']); //zapis do bazy wyslanego maila mysqli_query ($con,"INSERT INTO maile (`id`, `ip`, `imie`,`nazwisko`, `tel`, `email_nadawcy`, `email`, `temat`, `tresc`, `newsletter`, `przetwarzanie`, `zalaczniki`, `typ`, `kopia`, `data_dodania`, `dodal`, `aktywny`) VALUES (NULL, '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."', '".dane_zapis($con,$dane_nadawcy[0])."', '".dane_zapis($con,$dane_nadawcy[1])."', '".dane_zapis($con,$szab['tel'])."', '".dane_zapis($con,$szab['email'])."', '".dane_zapis($con,$do_kogo1)."', '".dane_zapis($con,$temat)."', AES_ENCRYPT('".dane_zapis($con,$szablon)."', '7Fgf3#$%U*4t134!1t*8y'), '".$szab['zgoda_newsletter']."', '".$szab['zgoda_przetwarzanie']."', '".$pliczek1."', '1', '".dane_zapis($con,$kopia)."', '".date("Y-m-d H:i:s")."', '".$wyslal."', '1')"); } //********************************************************************** // menu dodatkowe na podstronie function menu_dod($parentID, $tab, $zaznacz) { if (!is_array($tab[$parentID])) return; #czy kategoria ma podkategorie? echo '
'; echo '
'; } //********************************************************************** //********************************************************************** // menu dodatkowe na podstronie function menu_dod_pion($parentID, $tab, $zaznacz) { if (!is_array($tab[$parentID])) return; #czy kategoria ma podkategorie? echo '
'; foreach ($tab[$parentID] as $element) { #iteracja podkategorii $podswietl='style="padding-top:18px; height:65px; background-color:#EABC02; color:#ffffff; font-weight:300;"'; if (in_array($element['id_tlum'], $zaznacz)) {$zaznaczyc=$podswietl;} else $zaznaczyc=''; echo ''; if ($element["zdjecie"]!='') {echo '';} echo $element["nazwa"].''; if ($element['rozwin']=="1") { menu_dod_pion($element['id_tlum'], $tab, $zaznacz); #wyswietlenie podkategorii } $i++;} echo '
'; } //********************************************************************** // Okresla system operacyjny, jego wersję i typ przegladarek użytkowników. function find_browser() { $browser_info = array("name" => "Unknown", "version" => "Unknown", "OS" => "Unknown", ); // Uzyskuje agenta użytkownika. if (!empty($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) { $agent = $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; } // Znajduje system operacyjny. if (preg_match('/win/i', $agent)) { $browser_info["OS"] = "Windows"; } else if (preg_match('/mac/i', $agent)) { $browser_info["OS"] = "Macintosh";} else if (preg_match('/linux/i', $agent)) { $browser_info["OS"] = "Linux";} if (preg_match('/opera/i', $agent)) {// Musimy zaczšć od Opery, ponieważ jej identyfikator pasuje także do łańcucha wła?ciwego przeglšdarce IE. $browser_info["name"] = "Opera"; $agent = stristr($agent, "Opera"); if (strpos("/", $agent)) {$agent = explode("/", $agent); $browser_info["version"] = $agent[1];} else {$agent = explode(" ", $agent);$browser_info["version"] = $agent[1];}} else if (preg_match('/msie/i', $agent)) {$browser_info["name"] = "Internet Explorer"; $agent = stristr($agent,"msie"); $agent = explode(" ", $agent); $browser_info["version"] = str_replace(";", "", $agent[1]); } else if (preg_match('/firefox/i', $agent)) { $browser_info["name"] = "Firefox"; $agent = stristr($agent, "Firefox"); $agent = explode("/", $agent); $browser_info["version"] = $agent[1]; } else if (preg_match('/safari/i', $agent)) { $browser_info["name"] = "Safari"; $agent = stristr($agent, "Safari"); $agent = explode("/", $agent); $browser_info["version"] = $agent[1]; } else if (preg_match('/netscape/i', $agent)) { $browser_info["name"] = "Netscape Navigator"; $agent = stristr($agent, "Netscape"); $agent = explode("/", $agent); $browser_info["version"] = $agent[1]; } else if (preg_match('/Gecko/i', $agent)){ $browser_info["name"]= 'Mozilla'; $agent = stristr($agent, "rv"); $agent = explode(":", $agent); $agent = explode(")", $agent[1]); $browser_info["version"] = $agent[1]; } return $browser_info; } //print_r(find_browser()); //menu nowsze rozwijane od góry w dół /* function menu_poziome($parentID, $tab, $zaznacz, $pods,$rodzaj,$poziom) { if (!is_array($tab[$parentID])) return; #czy kategoria ma podkategorie? //echo ($poziom>0) ? '
  ' : '
   '; echo ''; } */ function menu_poziome($parentID, $tab, $zaznacz, $pods,$rodzaj) { if (!is_array($tab[$parentID])) return; #czy kategoria ma podkategorie? echo ''; } function menu_poziome2($parentID, $tab, $zaznacz, $pods,$rodzaj) { if (!is_array($tab[$parentID])) return; #czy kategoria ma podkategorie? foreach ($tab[$parentID] as $element) { #iteracja podkategorii $podswietl=$pods; $podsw='podsw'; if ($rodzaj=='r' || $rodzaj=='g') {if (in_array($element['id_tlum'], $zaznacz)) {$zaznaczyc=$podswietl; $zaznaczyc2=$podsw;} else {$zaznaczyc=''; $zaznaczyc2='';} } if ($rodzaj=='p' || $rodzaj=='k') {if (in_array($element['ip'], $zaznacz)) {$zaznaczyc=$podswietl; $zaznaczyc2=$podsw;} else {$zaznaczyc=''; $zaznaczyc2='';}} else {if (in_array($element['id_tlum'], $zaznacz)) {$zaznaczyc=$podswietl; $zaznaczyc2=$podsw;} else {$zaznaczyc=''; $zaznaczyc2='';}} echo '
   '; } else { echo ' href="/'.str_replace('&', '&', $element['link']).'" title="'.odbierz($element['nazwa']).'" class="'.$zaznaczyc.'" data-path-hover="m 369,439 h 270 v 76.061 L 369,515 Z">
   '; } echo ($element["zdjecie"]!='') ? '' : ''; echo '

   '.odbierz($element["nazwa"]).'

   '; if ($element['rozwin']=="1") { menu_poziome2($element['id_tlum'], $tab, $zaznacz, $pods,$rodzaj); #wyswietlenie podkategorii } $i++;} } /* function menu_pionowe($parentID, $tab,$glebokosc,$pozycje_tab2,$jezyk) { if (!is_array($tab[$parentID])) return; #czy kategoria ma podkategorie? if ($glebokosc>=1) {echo ''; } } */ function menu_pionowe($parentID, $tab,$glebokosc,$pozycje_tab2,$jezyk) { if (!is_array($tab[$parentID])) return; #czy kategoria ma podkategorie? if ($glebokosc>=1) {echo ''; } } function data_pl($format,$timestamp=null){ if ($timestamp != null){ $to_convert = array( 'l'=>array('dat'=>'N','str'=>array('Poniedziałek','Wtorek','Środa','Czwartek','Piątek','Sobota','Niedziela')), 'F'=>array('dat'=>'n','str'=>array('styczeń','luty','marzec','kwiecień','maj','czerwiec','lipiec','sierpień','wrzesień','październik','listopad','grudzień')), 'e'=>array('dat'=>'n','str'=>array('STY','LUT','MAR','KWI','MAJ','CZE','LIP','SIE','WRZ','PAŹ','LIS','GRU')), 'f'=>array('dat'=>'n','str'=>array('stycznia','lutego','marca','kwietnia','maja','czerwca','lipca','sierpnia','września','października','listopada','grudnia')) ); if ($pieces = preg_split('#[:/.\-, ]#', $format)){ if ($timestamp === null) { $timestamp = time(); } foreach ($pieces as $datepart){ if (array_key_exists($datepart,$to_convert)){ $replace[] = $to_convert[$datepart]['str'][(date($to_convert[$datepart]['dat'],$timestamp)-1)]; }else{ $replace[] = date($datepart,$timestamp); } } $result = strtr($format,array_combine($pieces,$replace)); return $result; }} } //uzywania //echo dateV('l j f Y',strtotime('2009-09-02')); // Środa 2 września 2009 function link_zew2($link){ $wynik=((strpos($link, "http://") !== FALSE) || (strpos($link, "www.") !== FALSE)) ? 'onclick="this.target=\'_blank\'"' : ''; return $wynik; } //sprawdza czy tekst zawiera link wowczar uaktywnia go function link_zew3($link){ // The Regular Expression filter $reg_exUrl = "/(http|https|ftp|ftps)\:\/\/[a-zA-Z0-9\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,3}(\/\S*)?/"; // Check if there is a url in the text if(preg_match($reg_exUrl, $link)==true) { return(1); } else { return(0);}} function nastepna_strona($parentID, $tab, $next, $zaznacz,$nastepnie) { if ($i==0) {$_SESSION['next']=$next;} if (!is_array($tab[$parentID])) return; #czy kategoria ma podkategorie? foreach ($tab[$parentID] as $element) { $i++; //echo $_SESSION['next'].$element['ip'].' '.$element['link'].'
   '; if ($_SESSION['next']=='1' && $element['link']!='' && $element['ip']!=$zaznacz) { //echo 'next link'.$element['ip'].$element['link']; $_SESSION['next']='0'; $opis=($element['opis']!='') ? $element['opis'] : $element['nazwa']; echo ''.$nastepnie.$opis.' '; break; } if ($element['ip']==$zaznacz && $_SESSION['next']=='0') { $_SESSION['next']=1; } //$linki2[$element['ip']]=$element['link']; nastepna_strona($element['id'], $tab, $_SESSION['next'], $zaznacz,$nastepnie); #wyswietlenie podkategorii } } function sciezka_listwa($ip, $last, $categories){ $start='0'; $i=0; $sciezka=explode('.',$ip); foreach ($sciezka AS $val){ if ($last==0 && max($sciezka)==$val) { break;} $wynik.= ($i==0) ? ''.odbierz($categories[$start][$val]['nazwa']).'' : '/ '.odbierz($categories[$rodzic1][$val]['nazwa']).''; $rodzic1=$val; $i++; } return $wynik; } //zmienia kolor wszystkim literom function kolor_text($text,$color) { //$text=iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT', $text); $text=preg_replace_callback('/([^0-9|:|X| ])/i',function($matches) { return ''.$matches[1].''; },$text); return $text; } //zmienia kolor wszystkim literom function kolor_text2($text,$color) { //$text=iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT', $text); //$tab_text=''; foreach (explode(' ',$text) AS $val) { $val=preg_replace_callback('/([^0-9|:|X| ])/i',function($matches) { return ''.$matches[1].''; },$val); $tab_text.=''.$val.'';} return $tab_text; //↓ to jest krzyżyk } //pokazuje roznice miedzy dwoma datami w dniach, jezeli roznica jest ujemna to pokazuje 0 function datadiff($od, $do){ $od=($od=='NOW') ? date('Y-m-d') : $od; $do=($do=='NOW') ? date('Y-m-d') : $do; if ($od<=$do) { $datetime1 = new DateTime($od); $datetime2 = new DateTime($do); $ilosc_dni = $datetime1->diff($datetime2); return $ilosc_dni->format('%a'); } else {return 0;} } //wyswietla status linii function status_trasy($dzis, $daty, $status, $tab_statusy, $nr_trasy) { foreach ($tab_statusy AS $klucz => $row) { //0 nowa //echo '-'.$row['dod_wartosc'].datadiff($daty[$row['dod_opis2']], $dzis); if($status=='0' && $row['dod_wartosc']=='0' && $row['dod_opis2']=='od') { if (datadiff($daty[$row['dod_opis2']], $dzis)<=$row['dod_opis']) { $stat_linii['komunikat']='

   '.$row['opis'].'

   '; $stat_linii['nalepka']=''.$row['nazwa'].''; $stat_linii['nalepka2']=''.$row['nazwa'].''; $stat_linii['chmurka']='

   '.$row['opis'].'

   ';}} //1 zmiana if($status=='1' && $row['dod_wartosc']=='1') { if (datadiff($daty[$row['dod_opis2']], $dzis)<=$row['dod_opis']) { $stat_linii['komunikat']='

   '.$row['opis'].'

   '; $stat_linii['nalepka']=''.$row['nazwa'].''; $stat_linii['nalepka2']=''.$row['nazwa'].''; $stat_linii['chmurka']='

   '.$row['opis'].'

   ';}} //3 przyszly if($status=='3' && $row['dod_wartosc']=='3') { if (datadiff($dzis,$daty[$row['dod_opis2']])>$row['dod_opis']) { $stat_linii['komunikat']='

   '.$row['opis'].'

   '; $stat_linii['nalepka']=''.$row['nazwa'].''; $stat_linii['nalepka2']=''.$row['nazwa'].''; $stat_linii['chmurka']='

   '.$row['opis'].'

   ';}} //ALL koniec if($status!='' && $row['dod_opis2']=='do') { if (datadiff($dzis, $daty[$row['dod_opis2']])<$row['dod_opis']) { $stat_linii['komunikat']='

   '.$row['opis'].'

   '; $stat_linii['nalepka']=''.$row['nazwa'].''; $stat_linii['nalepka2']=''.$row['nazwa'].''; $stat_linii['chmurka']='

   '.$row['opis'].'

   ';}} } return $stat_linii; } function DeleteDir($dir) { $fd = opendir($dir); if(!$fd) return false; while (($file = readdir($fd))!== false) { if($file =="." || $file== "..") continue; if(is_dir($dir."/".$file)) { DeleteDir($dir."/".$file); } else { unlink($dir."/".$file); } } closedir($fd); rmdir($dir); } ?>
   Warning: Undefined variable $jezyki in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/index.php on line 9

   Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/index.php on line 9

   Warning: Undefined variable $asUrlElements in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 13

   Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 13

   Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 13

   Warning: Undefined variable $asUrlElements in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 108

   Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 108

   Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 108

   Warning: Undefined variable $asUrlElements in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 109

   Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 109

   Warning: Undefined variable $con in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 112

   Warning: Undefined variable $jezyk in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 112

   Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_query(): Argument #1 ($mysql) must be of type mysqli, null given in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php:112 Stack trace: #0 /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php(112): mysqli_query() #1 /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/index.php(12): include('...') #2 {main} thrown in /home/platne/olbanet/public_html/olbamed/sterowanie.php on line 112